ORGANY SZKOŁY

Organami Szkoły są:

Dyrekcja Szkoły:

mgr Dorota Adamska – dyrektor
mgr inż. Cezary Kaczor – wicedyrektor

Rada Pedagogiczna:

Wszyscy nauczyciele

Rada Rodziców:

Przewodniczący
Zastępca przewodniczącego
Sekretarz
Skarbnik

Samorząd Uczniowski:

Wszyscy uczniowie

 

Opublikował(a): Cezary Kaczor

Ostatnia zmiana:

Skip to content