Zarządzenie nr 3 w sprawie procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Czerninie.

Zarządzenie nr 3 w sprawie procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Czerninie.

Pliki do pobrania:

Plik Opis Data dodania Dodany przez
pdf 01 ZARZĄDZENIE NR 3.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 02 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 03 Oświadczenia rodzica.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 04 PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 05 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY WYDAWANIA POSIŁKÓW.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 06 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 07 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 08 ISTOTNE INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 09 PROCEDURA SZYBKIEGO POWIADAMIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNINIE O CHORYM UCZNIU.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 10 ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 11 ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
Skip to content