Przygotowanie wydruków 3D – Szkolenie Rady Pedagogicznej

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w dniu 16 listopada odbyło się szkolenie nauczycieli z obsługi Drukarki 3D oraz przygotowania wydruków 3D.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się z budową i działaniem drukarki 3D, rodzajami filamentów, oprogramowaniem do tworzenia trójwymiarowych obiektów, oprogramowaniem do cięcia modeli (Slicerami) oraz z bezpłatnymi bibliotekami modeli 3D.
W trakcie szkolenia nauczyciele założyli konta w aplikacji TINKERCAD i mogli zaprojektować swoje pierwsze modele.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. złotych na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Skip to content