Informacje dot. gorącego posiłku

Szanowni Rodzice.

Zgodnie z art. 106 i 106a ustawy – Prawo oświatowe dzieci z naszego Zespołu mogą korzystać z gorącego posiłku w ciągu dnia ich pobytu w szkole podstawowej/przedszkolu oraz spożyć go na terenie naszej jadalni.
Wysokość opłat za posiłek (w naszym Zespole to dwudaniowy obiad) na dany rok kalendarzowy będzie ustalana przez dyrektora po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w porozumieniu z organem prowadzącym.
Warunki korzystania z gorącego posiłku określa Regulamin udostępniony na stronie internetowej Zespołu.
Koszt posiłku tzw. „wsad do kotła” pokrywają rodzice. Pozostałe koszty pokrywane są z budżetu Gminy.
Od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. obiady będą przygotowywane i przywożone przez firmę Waykiki z Leszna. Koszt 1 posiłku to 8,40 zł brutto, w tym „wsad do kotła” 4,54 zł brutto – pokrywany przez rodzica. Zachęcam do zapoznania się z Regulaminem (zakładka Dla ucznia i rodzica – Dokumenty).

Zarządzenie nr 26/2022/2023 w sprawie Regulaminu korzystania z gorącego posiłku w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie. Zarządzenie nr 27/2022/2023 w sprawie: ustalenia wysokości opłat od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. za korzystanie z gorącego posiłku w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.

Zarządzenie nr 27/2022/2023 w sprawie: ustalenia wysokości opłat od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. za korzystanie z gorącego posiłku w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.

Skip to content