„Nic dwa razy się nie zdarza…”

I nie zdarzy. 23 czerwca 2023 roku pożegnaliśmy kolejnych Absolwentów naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się odtańczeniem poloneza do muzyki Wojciecha Kilara, następnie wprowadzono poczet sztandarowy, odśpiewano hymn narodowy i przekazano sztandar uczniom klas młodszych zgodnie z ceremoniałem szkoły. Pani Dyrektor Dorota Adamska powitała zaproszonych gości: Pana Piotra Głowackiego – Naczelnika Planowania i Realizacji Inwestycji Gminy Góra, ks. Proboszcza Janusza Bobowskiego, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Justynę Miszczyńską wraz z Radą Rodziców, Absolwentów kl. VIII, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Po okolicznościowym przemówieniu Pani Dyrektor wręczyła uczniom świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrodę Ucznia Roku, którą w tym roku przyznano Marii Lesiuk. W dalszej części uroczystości absolwenci przedstawili montaż słowno- muzyczny, słowem i piosenką podziękowali dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz pozostałym pracownikom szkoły. Kwiaty były symbolicznym dopełnieniem podziękowań dla nauczycieli oraz wychowawcy. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez Rodziców. Mimo, że przed naszymi uczniami otwiera się świat, trudno im było opuścić mury Szkoły, nie zabrakło wzruszeń i łez.

Drodzy Absolwenci, „Do zobaczenia w dorosłym życiu, na innej drodze, na innym szlaku…”

Skip to content