Images tagged "zuzia"

Pliki do pobrania:

Plik Opis Data dodania Dodany przez
pdf 94_Zarz_12_12_13 Powinności rodziców wobec szkoły w zakresie opieki prawnej nad dzieckiem w przypadku wyjazdu za granicę.
2 grudnia 2020 12:33 Administrator
pdf 93_Zal_nr1_18_13_14 Obowiązki w zakresie realizacji: rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki. Informacje dla rodziców (prawnych opiekunów).
2 grudnia 2020 12:35 Administrator
pdf 92_wsp_kola_low Plan współpracy ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie z Nadleśnictwem Góra Śląska i Kołami Łowieckimi.
2 grudnia 2020 12:38 Administrator
pdf 90_reg_uczen_roku Regulamin Konkursu "Uczeń roku".
2 grudnia 2020 12:39 Administrator
pdf 88_Reg_dowozu_ucz Regulamin dowozu uczniów.
2 grudnia 2020 12:39 Administrator
pdf 85_progr_czytel Program poprawy efektywności czytelnictwa wśród uczniów.
2 grudnia 2020 13:13 Administrator
pdf 56_STATUT_SP Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:26 Administrator
pdf 57_STATUT_PRZED Statut Przedszkola w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:25 Administrator
pdf 58_STATUT_ZESPOŁU Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:25 Administrator
pdf 59_Kal_ r_2020_2021 Organizacja roku szkolnego 2020/2021.
2 grudnia 2020 13:24 Administrator
pdf 60_zarz_8 Zarządzenie Nr 8/2020/2021 w sprawie ustalenia średniej ocen do stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021.
2 grudnia 2020 13:24 Administrator
pdf 61_bibliot Zasady bezpiecznego korzystania ze szkolnej biblioteki w okresie pandemii COVID-19.
2 grudnia 2020 13:23 Administrator
pdf 62_ZES_PODR_ 20 _21 Zestaw podręczników w roku szkolnym 2020/2021.
2 grudnia 2020 13:22 Administrator
pdf 63_reg_przed Regulamin Przedszkola w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:22 Administrator
pdf 64_reg_posiłki Regulamin korzystania z gorącego posiłku w szkole.
2 grudnia 2020 13:22 Administrator
pdf 65_reg_świetl Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:21 Administrator
pdf 66_org_pracy_swiet Organizacja pracy świetlicy szkolnej w zakresie opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły autobusem zapewnionym przez gminę Góra.
2 grudnia 2020 13:21 Administrator
pdf 67_Reg_G-Su Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:20 Administrator
pdf 75_Bezpi_ szk Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych oraz zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego.
2 grudnia 2020 13:20 Administrator
pdf 77_reg_minitor Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:19 Administrator
pdf 79_regu_podr Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów.
2 grudnia 2020 13:18 Administrator
pdf 80_Zarządzenie_3b Zarządzenie nr 32b/2017/2018 w sprawie przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
2 grudnia 2020 13:17 Administrator
pdf 81_reg_WO Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania.
2 grudnia 2020 13:17 Administrator
pdf 82_reg_kon_naucz Regulamin konsultacji nauczycielskich.
2 grudnia 2020 13:16 Administrator
pdf 83_konc_pra_przed Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola w Czerninie.
2 grudnia 2020 13:15 Administrator
pdf 92_wnio_mLegit Wniosek w sprawie mLegitymacji szkolnej.
2 grudnia 2020 16:11 Administrator
pdf 93_wnio_przeb_naucz Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu nauczania.
2 grudnia 2020 16:11 Administrator
pdf 94_wnio_speł_obo_rocz Wniosek w sprawie zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
2 grudnia 2020 16:10 Administrator
pdf 95_dod_spr_wiedz Wniosek o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.
2 grudnia 2020 16:10 Administrator
doc 97_egz_klas Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności.
2 grudnia 2020 16:08 Administrator
pdf 98_WN_EGZ_KLASYFIK Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności.
2 grudnia 2020 16:07 Administrator
pdf 01 ZARZĄDZENIE NR 3.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 02 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 03 Oświadczenia rodzica.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 04 PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 05 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY WYDAWANIA POSIŁKÓW.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 06 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 07 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 08 ISTOTNE INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 09 PROCEDURA SZYBKIEGO POWIADAMIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNINIE O CHORYM UCZNIU.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 10 ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 11 ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH.
2 grudnia 2020 16:52 Administrator
pdf 01 ZARZĄDZENIE NR 2.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 02 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W ZAKRESIE ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W PRZEDSZKOLU.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 03 PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICA.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 04 Oświadczenia rodzica.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 05 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 06 PROCEDURA HIGIENY CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 07 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY WYDAWANIA POSIŁKÓW.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 08 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 09 ISTOTNE INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 10 PROCEDURA SZYBKIEGO POWIADAMIANIA PRZEDSZKOLA W CZERNINIE O CHORYM DZIECKU.
2 grudnia 2020 17:05 Administrator
pdf 59_Kal_ r_2020_2021 Organizacja roku szkolnego 2020/2021.
14 grudnia 2020 09:07 Administrator
jpg Logo_test_02 15 grudnia 2020 15:38 Administrator
pdf Zarządzenie nr 4_21 Zarządzenie nr 4/21 Burmistrza Góry z dnia 15 stycznia 2021 r.
22 stycznia 2021 12:26 Administrator
pdf Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Czerninie
22 stycznia 2021 12:30 Administrator
pdf pr_roz_sp Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Czerninie na lata 2021-2026
19 lutego 2021 08:32 Administrator
pdf pr_roz_sp1 Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Czerninie na lata 2021-2026
19 lutego 2021 08:43 Administrator
pdf Zestaw podręczników na rok szkolny 2021 2022 Zestaw podręczników w roku szkolnym 2021/2022.
24 czerwca 2021 13:33 Administrator
pdf Zestaw podręczników religia Zestaw podręczników do religii w roku szkolnym 2021/2022.
24 czerwca 2021 13:31 Administrator
pdf ISTOTNE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW Istotne informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych w Szkole Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 18:30 Administrator
pdf ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W CZASIE PANDEMII Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w Szkole Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 19:04 Administrator
pdf ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W CZASIE PANDEMII Zasady korzystania z biblioteki w Szkole Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 19:03 Administrator
pdf PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.
23 sierpnia 2021 19:02 Administrator
pdf PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICA I UCZNIA W CZASIE PANDEMII Procedura postępowania rodzica ucznia Szkoły Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 18:36 Administrator
pdf PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY WYDAWANIA POSIŁKÓW W OKRESIE PANDEMII Procedura bezpieczeństwa i higieny wydawania posiłków w formie obiadu w Szkole Podstawowej w Czerninie w okresie pandemii.
23 sierpnia 2021 18:35 Administrator
pdf PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W CZASIE PANDEMII Procedura bezpieczeństwa i higieny w zakresie organizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Czerninie w czasie pandemii.
23 sierpnia 2021 18:33 Administrator
pdf Zarzadzenie_2 Zarządzenie w sprawie organizacji bezpieczeństwa w czasie pandemii na terenie Szkoły Podstawowej w Czerninie.
26 sierpnia 2021 07:32 Administrator
pdf Zarządzenie_3 Zarządzenie w sprawie organizacji bezpieczeństwa w czasie pandemii na terenie Przedszkola w Czerninie.
26 sierpnia 2021 09:34 Administrator
pdf Proc_post_rodz Procedura postępowania rodzica przyprowadzającego dziecko do przedszkola w czasie pandemii.
26 sierpnia 2021 09:32 Administrator
pdf Proc_bezp_wyd_posił_przed_pand Procedura bezpieczeństwa i higieny wydawania posiłków w przedszkolu w czasie pandemii.
26 sierpnia 2021 09:31 Administrator
pdf Proc_bezp_przed_pand Procedura bezpieczeństwa i higieny w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w Przedszkolu w Czerninie w czasie pandemii.
26 sierpnia 2021 09:27 Administrator
pdf STATUT PRZEDSZKOLA 01_09_2021 Statut Przedszkola w Czerninie.
8 września 2021 13:54 Administrator
pdf STATUT SP 01_09_2021 Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie.
8 września 2021 13:54 Administrator
pdf STATUT ZESPOŁU 01_09_2021 Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
8 września 2021 13:54 Administrator
pdf skan_833 Zarządzenie Nr 9/2021/2022 w sprawie ustalenia średniej ocen do stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022.
16 września 2021 12:04 Administrator
pdf org_roku_szkol ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022.
30 września 2021 19:58 Administrator
pdf skan_835 Zarządzenie Nr 12/2021/2022 w sprawie ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.
30 września 2021 20:01 Administrator
pdf STATUT PRZEDSZKOLA 30_09_2021 Statut Przedszkola w Czerninie.
4 października 2021 12:52 Administrator
pdf STATUT SP 30_09_2021 Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie.
4 października 2021 12:52 Administrator
pdf (STATUT ZESPOŁU 30_09_2021) Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
4 października 2021 12:52 Administrator
pdf STATUT ZESPOŁU Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
11 października 2021 11:41 Administrator
pdf STATUT PRZEDSZKOLA Statut Przedszkola w Czerninie.
11 października 2021 11:41 Administrator
pdf STATUT SP Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie.
11 października 2021 11:41 Administrator
pdf Kalendarz roku szkolnego 2021-2022 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022.
19 października 2021 08:34 Administrator
pdf STATUT_ZESP Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
18 listopada 2021 11:43 Cezary Kaczor
pdf STATUT_P Statut Przedszkola w Czerninie.
18 listopada 2021 11:43 Cezary Kaczor
pdf STATUT_SP Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie.
18 listopada 2021 11:43 Cezary Kaczor
pdf i_d_2020_w2 Korekta informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2020 rok.
18 listopada 2021 12:51 Cezary Kaczor
pdf i_d_2020 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok.
18 listopada 2021 12:51 Cezary Kaczor
pdf i_d_2019 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok.
18 listopada 2021 12:51 Cezary Kaczor
pdf i_d_2018 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok.
18 listopada 2021 12:51 Cezary Kaczor
doc Lista wydatków 2021_2022 Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022
17 maja 2022 17:32 Cezary Kaczor
pdf i_d_2021 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok.
6 czerwca 2022 11:12 Cezary Kaczor
pdf i_d_2021_w2 Korekta informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2021 rok.
22 czerwca 2022 10:04 Cezary Kaczor
doc Załącznik_nr_1_Oświdczenie dot aktualizacji danych 8 sierpnia 2022 12:16 Cezary Kaczor
doc Załącznik_nr_2_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie 8 sierpnia 2022 12:17 Cezary Kaczor
pdf EDU - 5 zaświadczenie_o dochodach Zaświadczenie o wysokości dochodu.
12 sierpnia 2022 13:41 Cezary Kaczor
pdf EDU-5 druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia/słuchacza na rok szkolny 2022/2023.
12 sierpnia 2022 13:42 Cezary Kaczor
doc Lista wydatków 2022_2023 Lista wydatków podlegających refundacji stypendium szkolnego za rok szkolny 2022/2023.
16 sierpnia 2022 10:25 Cezary Kaczor
pdf ZES_PODR_2022_2023 Zestaw podręczników w roku szkolnym 2022/2023.
25 sierpnia 2022 12:53 Cezary Kaczor
pdf zarządzenie_8 Zarządzenie nr 8/2022/2023 w sprawie ustalenia średniej ocen do stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023.
20 września 2022 09:10 Cezary Kaczor
pdf Stypendium Przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe oraz powołania komisji stypendialnej.
20 września 2022 10:47 Cezary Kaczor
pdf zarzadzenie_8 Zarządzenie nr 8/2022/2023 w sprawie ustalenia średniej ocen do stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023.
20 września 2022 10:48 Cezary Kaczor
pdf Kalendarz roku szkolnego 2022-2023 Organizacja roku szkolnego 2022/2023 - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
30 września 2022 18:52 Cezary Kaczor
pdf Plan pracy ZSPiP Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czerninie w roku szkolnym 2022/2023.
11 października 2022 09:17 Cezary Kaczor
doc SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2022 2023 Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.
11 października 2022 09:19 Cezary Kaczor
pdf STATUT SP 2022 Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie.
28 listopada 2022 17:07 Cezary Kaczor
pdf STATUT PRZEDSZKOLA 2022 Statut Przedszkola w Czerninie.
28 listopada 2022 17:08 Cezary Kaczor
pdf STATUT ZESPOŁU 2022 Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
28 listopada 2022 17:08 Cezary Kaczor
pdf STATUT ZESPOŁU 2022 Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
28 listopada 2022 17:13 Cezary Kaczor
pdf STATUT PRZEDSZKOLA 2022 Statut Przedszkola w Czerninie.
28 listopada 2022 17:12 Cezary Kaczor
pdf STATUT SP 2022 Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie.
28 listopada 2022 17:12 Cezary Kaczor
pdf Reg_gorący_posiłek Regulamin korzystania z gorącego posiłku w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
22 grudnia 2022 12:52 Cezary Kaczor
pdf Zarzadz_5_23 Zarządzenie Nr 7/22 Burmistrza Góry z dnia 13 stycznia 2022 r.
17 stycznia 2023 13:44 Cezary Kaczor
pdf zal_2_P Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czerninie w roku szkolnym 2022/2023.
17 stycznia 2023 13:47 Cezary Kaczor
pdf zal_3_P Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Czerninie.
17 stycznia 2023 13:47 Cezary Kaczor
pdf zal_4_P Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym.
17 stycznia 2023 13:47 Cezary Kaczor
pdf zal_5_P Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu, do którego złożono wniosek.
17 stycznia 2023 13:47 Cezary Kaczor
pdf zal_6_P Oświadczenie o miejscu pobierania nauki przez rodzeństwo kandydata/miejscu wykonywania pracy przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata.
17 stycznia 2023 13:47 Cezary Kaczor
pdf zal_7_P Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.
17 stycznia 2023 13:47 Cezary Kaczor
pdf Zarzadz_5_23 Zarządzenie Nr 7/22 Burmistrza Góry z dnia 13 stycznia 2022 r.
17 stycznia 2023 18:21 Cezary Kaczor
pdf zal_2_SP Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czerninie w roku szkolnym 2022/2023.
17 stycznia 2023 18:22 Cezary Kaczor
pdf zal_3_SP Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czerninie w roku szkolnym 2022/2023.
17 stycznia 2023 18:22 Cezary Kaczor
pdf zal_4_SP Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej.
17 stycznia 2023 18:22 Cezary Kaczor
pdf zal_5_SP Oświadczenie.
17 stycznia 2023 18:22 Cezary Kaczor
pdf zal_6_SP Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata uczęszczania do szkoły, do której złożony został wniosek.
17 stycznia 2023 18:22 Cezary Kaczor
pdf zal_7_SP Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania krewnych wspierających rodziców/opiekunów prawnych lub o miejscu zamieszkania krewnych wspierających rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata, w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi.
17 stycznia 2023 18:22 Cezary Kaczor
pdf zal_8_SP Oświadczenie o miejscu pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
17 stycznia 2023 18:22 Cezary Kaczor
doc Oświadczenie Wzór oświadczenia.
27 marca 2023 12:37 Cezary Kaczor
pdf i_d_2022_w1 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2022 rok.
28 kwietnia 2023 07:18 Cezary Kaczor
pdf Bilans jednostki 2022 Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok.
5 maja 2023 08:09 Cezary Kaczor
pdf Zestawienie zmian w funduszu 2022 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok.
5 maja 2023 08:09 Cezary Kaczor
pdf Rachunek zysków i strat 2022 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2022 rok.
5 maja 2023 08:09 Cezary Kaczor
pdf Proc_agres Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole.
16 maja 2023 13:56 Cezary Kaczor
pdf ZES_PODR_2023_24 Zestaw podręczników w roku szkolnym 2023/2024.
21 czerwca 2023 13:55 Cezary Kaczor
pdf 2023 EDU-5 druk wn_styp_szkol Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia/słuchacza na rok szkolny 2023/2024
18 sierpnia 2023 13:13 Cezary Kaczor
doc 2023 EDU-5 zaswiad_doch Zaświadczenie o wysokości dochodu
18 sierpnia 2023 13:13 Cezary Kaczor
doc Lista wydatków 2023_2024 Lista wydatków podlegających refundacji stypendium szkolnego za rok szkolny 2023/2024
18 sierpnia 2023 13:14 Cezary Kaczor
doc Oświadczenie Oświadczenie.
12 września 2023 15:39 Cezary Kaczor
pdf skan_971 Zarządzenie w sprawie ustalenia średniej ocen do stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2023/2024.
19 września 2023 10:23 Cezary Kaczor
pdf Kalendarz roku szkolnego 2023-2024 Organizacja roku szkolnego 2023/2024.
28 września 2023 17:27 Cezary Kaczor
pdf Krsz_2023-2024 Organizacja roku szkolnego 2023/2024
28 września 2023 17:29 Cezary Kaczor
pdf Plan_pracy 23-24 Plan pracy Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie w roku szkolnym 2023/2024.
3 października 2023 08:11 Cezary Kaczor
pdf WYCH-PROF 23-24 Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024.
3 października 2023 08:12 Cezary Kaczor
pdf list DKO20231009 List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
9 października 2023 13:11 Cezary Kaczor
pdf skan_985 Zapytanie ofertowe (skan).
7 listopada 2023 11:51 Cezary Kaczor
doc zal_1 Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.
7 listopada 2023 11:53 Cezary Kaczor
doc zal_2 Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy.
7 listopada 2023 11:54 Cezary Kaczor
pdf zal_3_umowa Zał. nr 3 - Umowa.
7 listopada 2023 11:55 Cezary Kaczor
pdf Procedura przedłużenia okresu nauki Procedura przedłużenia okresu nauki.
21 grudnia 2023 09:36 Cezary Kaczor
pdf Proc przed okr_nauki Procedura przedłużenia okresu nauki.
21 grudnia 2023 09:38 Cezary Kaczor
pdf WN O PRZED OKR NAUKI Wniosek o przedłużenie okresu nauki.
21 grudnia 2023 09:41 Cezary Kaczor
pdf ZG RODZ Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przedłużenie okresu nauki - załącznik nr 3 do Procedury przedłużenia okresu nauki.
21 grudnia 2023 09:43 Cezary Kaczor
pdf WN O PRZED OKR_NAUKI Wniosek o przedłużenie okresu nauki - załącznik nr 1 do Procedury przedłużenia okresu nauki.
21 grudnia 2023 09:59 Cezary Kaczor
pdf skan_990 Zarządzenie nr 15/2023/2024 w sprawie ustalenia wysokości opłat od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. za korzystanie z gorącego posiłku w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
22 grudnia 2023 10:18 Cezary Kaczor
pdf listpaniministerbarbarynowackiej List Minister Edukacji Barbary Nowackiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
22 grudnia 2023 16:58 Cezary Kaczor
pdf skan_992 Informacja dot. opieki stomatologicznej.
10 stycznia 2024 13:24 Cezary Kaczor
pdf zarz_3_24_BG Zarządzenie Nr 3/24 Burmistrza Góry z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych Gminy Góra na rok szkolny 2024/2025.
25 stycznia 2024 13:43 Cezary Kaczor
pdf SP_1 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Góra na rok szkolny 2024/2025 Szkoła Podstawowa w Czerninie.
25 stycznia 2024 13:44 Cezary Kaczor
pdf SP_2 Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czerninie w roku szkolnym 2024/2025.
25 stycznia 2024 13:45 Cezary Kaczor
pdf SP_3 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czerninie w roku szkolnym 2024/2025.
25 stycznia 2024 13:45 Cezary Kaczor
pdf SP_4 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej.
25 stycznia 2024 13:45 Cezary Kaczor
pdf SP_5 Oświadczenie.
25 stycznia 2024 13:46 Cezary Kaczor
pdf SP_6 Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata uczęszczania do szkoły, do której złożony został wniosek.
25 stycznia 2024 13:46 Cezary Kaczor
pdf SP_7 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania krewnych wspierających rodziców/opiekunów prawnych lub o miejscu zamieszkania krewnych wspierających rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata, w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi.
25 stycznia 2024 13:46 Cezary Kaczor
pdf SP_8 Oświadczenie o miejscu pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
25 stycznia 2024 13:46 Cezary Kaczor
pdf SP_9 Klauzula informacyjna do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.
25 stycznia 2024 13:46 Cezary Kaczor
pdf zarz_3_24_BG Zarządzenie Nr 3/24 Burmistrza Góry z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych Gminy Góra na rok szkolny 2024/2025.
25 stycznia 2024 14:23 Cezary Kaczor
pdf P_1 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do Przedszkola w Czerninie w Gminie Góra w roku szkolnym 2024/2025.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
pdf P_2 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czerninie w roku szkolnym 2024/2025.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
pdf P_3 Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Czerninie.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
pdf P_4 Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
pdf P_5 Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu, do którego złożono wniosek.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
pdf P_6 Oświadczenie o miejscu pobierania nauki przez rodzeństwo kandydata/miejscu wykonywania pracy przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
pdf P_7 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
pdf P_8 Klauzula informacyjna do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
pdf zdr_psych Broszura „Zdrowie psychiczne”.
2 lutego 2024 10:07 Cezary Kaczor
pdf Standardy Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
12 lutego 2024 20:59 Cezary Kaczor
pdf ośw Granty PPGR Oświadczenie.
20 lutego 2024 13:40 Cezary Kaczor
pdf Stand_rodz Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie – dodatkowa wersja graficzna dla rodziców/opiekunów.
2 kwietnia 2024 09:11 Cezary Kaczor
pdf Stand_ucz Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie – wersja przeznaczona dla uczniów.
2 kwietnia 2024 09:12 Cezary Kaczor
pdf Informacja dodatkowa 2023 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 rok.
21 maja 2024 10:56 Cezary Kaczor
pdf Lista wydatków 2023_2024 Lista wydatków podlegających refundacji stypendium szkolnego za rok szkolny 2023/2024.
27 maja 2024 09:44 Cezary Kaczor
pdf List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów - przedszkola szkoły List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów - przedszkola szkoły.
3 czerwca 2024 08:47 Cezary Kaczor
Skip to content